Szkoła jest jednostką podległą Gminy Dąbrówka

"Największym zwycięstwem jest to,
które odnosimy nad nami samymi."

- Tadeusz Kościuszko -

Dane teleadresowe

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce zostało włączone z dniem 1 września 2017 r. w strukturę ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce

ul. Kościuszki 20a, 05-252 Dąbrówka
tel: (29) 757-81-52
e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
www: http://www.gimnazjum.dabrowka.net.pl

Dyrektor: Stanisław Wójcik
Kontakt: dyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-81-52 wew. 12 lub 29 757-80-13

Wicedyrektor szkoły: Joanna Jackowska
Kontakt: wicedyrektor@spwd.dabrowka.net.pl
tel. 29 757-87-64

  • Foto 1
  • Foto 2
  • Foto 3
  • Foto 4
  • Foto 5
  • Foto 6
  • Foto 7
  • Foto 8

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje o Publicznym Gimnazjum
im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce.


Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce powstało 1 września 1999 r. w wyniku przeprowadzonej w Polsce reformy systemu oświaty. W 2004 r. szkoła przyjęła imię Tadeusza Kościuszki, wielkiego
patrioty, przywódcy pierwszego z polskich powstań narodowych. Od momentu utworzenia, do gimnazjum średnio uczęszcza ok. 175 uczniów dowożonych z 18 miejscowości, którzy zdobywają wiedzę pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Publiczne Gimnazjum w Dąbrówce jest szkołą nowoczesną. Posiada własną stronę internetową, a rodzice mogą zapoznawać się z ocenami dzieci także poprzez dziennik internetowy. W szkole znajduje się również nowocześnie wyposażona pracownia komputerowa, biblioteka z czytelnią, przy której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz sale lekcyjne zaopatrzone w sprzęt audiowizualny i inne pomoce dydaktyczne.

W 2012 r. została oddana do użytku nowa część szkoły z halą sportową. W nowej części budynku znajdują się cztery sale lekcyjne, w tym nowoczesna pracownia językowa, sale geograficzna i humanistyczna oraz doskonale wyposażona pracownia fizyczno-chemiczna. Możliwość korzystania z profesjonalnego sprzętu sportowego zachęca uczniów do rywalizacji i rozwijania swoich umiejętności fizycznych. Dzięki temu, że na hali sportowej znajdują się trybuny, możliwe jest organizowanie zawodów sportowych, które oglądać może większa publiczność.

Uczniowie angażują się w życie gimnazjum poprzez aktywną działalność w Samorządzie Uczniowskim, regularne wydawanie szkolnej gazetki „Gimpress”, prowadzenie radiowęzła, pracę w Spółdzielni Uczniowskiej oraz działalność w Szkolnym Kole Wolontariatu.

Najzdolniejsi uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w wielu zajęciach kół zainteresowań (sportowych, artystycznych i naukowych), których oferta jest co roku aktualizowana. W ciągu ostatnich lat utworzono m. in. Klub Młodego Obywatela,
Koło Fotograficzne, Koło Młodego Laboranta i Szkolny Klub Odkrywców. Poza tym uczniowie mają wiele możliwości kontaktu z kulturą, m. in. poprzez wyjazdy na wycieczki krajoznawcze i historyczne, wyjazdy do kina i do teatru oraz organizowane w szkole koncerty filharmonii i spotkania z ciekawymi ludźmi. Corocznie uczniowie uczestniczą w wielu konkursach, akcjach społecznych i projektach edukacyjnych. Na wiele z nich szkoła uzyskuje dotacje i granty od podmiotów zewnętrznych.

Szczególną opieką szkoła otacza uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Organizowane są dla nich zajęcia wyrównawcze, a na co dzień mogą liczyć na indywidualne podejście i wsparcie ze strony pedagoga szkolnego i nauczycieli.

Szkoła uczestniczy w życiu środowiska lokalnego, aktywnie współpracując z Urzędem Gminy w Dąbrówce i Gminnym Centrum Kultury. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w imprezach kulturalnych, sportowych i patriotycznych, a niektóre z nich nawet współorganizują.

Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce to szkoła przyjaźnie wymagająca oraz zapewniająca każdemu dziecku sukces na miarę jego możliwości i włożonej pracy.

Z dniem 1 września 2017 r. gimnazjum zostało włączone w strukturę ośmioklasowej Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce.

Statystyka strony

Strona oglądana: 2423 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Olga Malinowska, data: 30.09.2014 r., godz. 13.25
Wprowadził:Redaktorzy strony, data: 30.09.2014 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja:Stanisław Wójcik, data: 11.10.2017 r., godz. 22.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2017 r., godz. 22.24Stanisław WójcikEdycja strony
30.09.2014 r., godz. 14.17Adam PodemskiEdycja strony
30.09.2014 r., godz. 14.08Adam PodemskiEdycja strony
30.09.2014 r., godz. 13.35Redaktorzy stronyDodanie strony

Copyright

© 2010 -2013 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce
Zawartość merytoryczna: Publiczne Gimnazjum im. T. Kościuszki w Dąbrówce, e-mail: gimnazjum@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2011 r.